Το μάθημα εστιάζει στις δυνατότητες αλλά και τις απαιτήσεις ενός διαδραστικού έργου. Θα εισαχθεί η έννοια της παραμετροποίησης ως μεθοδολογικό εργαλείο στον ψηφιακό σχεδιασμό. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών έργων για οθόνη (screen based installations) λαμβάνοντας υπόψη την εμπλοκή του χρήστη ως μείζον παράμετρο για τη λειτουργία του συστήματος που καλείστε να σχεδιάσετε. Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των έργων είναι το Processing. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αρχείο εγκατάστασης μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο www.processing.org. Το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει το φοιτητή/τρια κατάλληλα για το μάθημα επιλογής "Δρώμενα πληκτρολογίου".


Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΜΑΘΗΜΑ Ι, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο πρώτο μάθημα είδαμε τρόπους διανυσματικής σχεδίασης με τη χρήση κώδικα. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί το πρώτο βήμα για το παραμετρικό σχεδιασμό. Για την ευκολότερη εξοικίωση σας με το λογισμικό processing και τις εντολές σχεδιασμού που διαθέτει μπορείτε να ασχοληθείτε με την παρακάτω άσκηση. 

Δημιουργήστε ένα πλακίδιο (tile) 200X200 pixels αποτυπώνοντας μία σύνθετη γεωμετρική σύνθεση γραμμικών οντοτήτων δύο διαστάσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμές (line), καμπύλες (arc και bezier), τρίγωνα (triangle), τετράγωνα - σχεδιαστική οντότητα με τέσσερις κορυφές- (quad), ορθογώνια παραλληλόγραμμα (rect), ελλείψεις και κύκλους (ellipse). Επίσης, οι ιδιότητες των ψηφιακών σχεδιαστικών οντοτήτων, όπως χρώμα γραμμής (stroke), γέμισμα ή διαφάνεια (fill και noFill) και πάχος γραμμής (strokeWeight) μπορούν να βοηθήσουν την ιδέα σας.

Σε μία δεύτερη εκδοχή του πρώτου σας έργου μπορείτε να εμπλέξετε τον χρήστη, χρησιμοποιόντας τις εντολές mouseX και mouseY ως παραμετρικές μεταβλητές στη γεωμετρική σας σύνθεση.

Παρακάτω δίνεται πίνακας των εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Πλήρη λίστα των εντολών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://processing.org/reference/.Drawing Primitives

2D Primitives
point()
line()
arc()
triangle()
quad()
rect()
rectMode()
ellipse()
Curves
curve()
bezier()
bezierDetail()
bezierPoint()
bezierTangent()
curveDetail()
curvePoint()
curveTangent()
curveTightness()
Colors
background()
stroke()
noStroke()
fill()
noFill()
colorMode()
Stroke attributes
strokeWeight()

Mouse
mouseX
mouseY
pmouseX
pmouseY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου