Το μάθημα εστιάζει στις δυνατότητες αλλά και τις απαιτήσεις ενός διαδραστικού έργου. Θα εισαχθεί η έννοια της παραμετροποίησης ως μεθοδολογικό εργαλείο στον ψηφιακό σχεδιασμό. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών έργων για οθόνη (screen based installations) λαμβάνοντας υπόψη την εμπλοκή του χρήστη ως μείζον παράμετρο για τη λειτουργία του συστήματος που καλείστε να σχεδιάσετε. Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των έργων είναι το Processing. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αρχείο εγκατάστασης μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο www.processing.org. Το πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει το φοιτητή/τρια κατάλληλα για το μάθημα επιλογής "Δρώμενα πληκτρολογίου".


Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ι


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ιστολόγιο "ΣΥΜΒΑΝΤΑ" (www.insidentsUTH.blogspot.com) δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του μαθήματος "Εικόνα-Ήχος-Πολυμέσα Ι". Η επικοινωνία μας θα πραγματοποιείται με τη χρήση του συγκεκριμένου ιστολογίου. Εδώ θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το μάθημα, όπως χρονολόγιο, αντικείμενο μαθήματος ανά εβδομάδα, βοηθήματα, ανακοινώσεις, κλπ.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Για την ομαλή λειτουργία του μαθήματος απαραίτητη είναι η εγγραφή των φοιτητών στο συγκεκριμένο ιστολόγιο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δύο βήματα.
α) Αποστολή email στο agelosfloros@gmail.com, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας.
β) Αποδοχή πρόσκλησης για τη συμμετοχή σας στο ιστολόγιο. Θα λάβετε σχετικό μήνυμα στο email σας.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
Κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιούνται θεματικές διαλέξεις αλλά και σεμινάρια για την εκμάθηση του λογισμικού. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ θεωρείτε η παρουσία όλων στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, όπου θα καλυφθεί και το μεγαλύτερο μέρος για την εκμάθηση του λογισμικού.

Εβδομάδα Ι, 26 Φεβρουαρίου 2010:
Διαλέξη: Η ιστορία των πολυμεσικών μηχανών
Διαλέξη: Physical Computing Interfaces

Εβδομάδα ΙΙ, 4 Μαρτίου 2010:
Διαλέξη: Γεωμετρικά Patterns
Σεμινάριο Processing: Συντακτικό και γραμματική του αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού
Διανυσματικός Σχεδιασμός με τη χρήση κώδικα

Εβδομάδα ΙΙΙ, 11 Μαρτίου 2010:
Διαλέξη: Παραμετροποίηση, Διάδραση, Ο χρόνος ως δομικό στοιχείο
Σεμινάριο Processing: Χρονικές συνθήκες, Μεταβλητές, Πίνακες στοιχείων, Λούπες
Εβδομάδα ΙV, 18 Μαρτίου 2010:
Διαλέξη: Το αντικείμενο
Σεμινάριο Processing: Εργαλεία και μέθοδοι αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού, Κατασκευή αλγορίθμων
Παρουσίαση της άσκησης Εξαμήνου.

Εβδομάδα V, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2010 αντί 25ης Μαρτίου:
Σεμινάριο Processing: Ανακεφαλαίωση
Επεξεργασία της άσκησης Εξαμήνου. Συγκρότηση ομάδων.

Ακολουθούν οι διακοπές του Πάσχα.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου